Nyheter från Surahammars kommun http://www.surahammar.se/templatesforsurahammarskommun/nytt/nystartsida.91.57943c6a132ea9b676d80008800.html Nyhetsartiklar från Surahammars kommun sv Surahammars kommun SiteVision 4.5.1 Thu, 28 Dec 2017 09:09:20 +0100 Information om Ekängsbadet Utbildningschefen informerar om Ekängsbadet i en skrivelse. För att läsa meddelandet följ länken nedan: Utbildningschefen Conny Ström informerar om Ekängsbadet   http://www.surahammar.se/ovrigt/nyheter/nyheter20162017/informationomekangsbadet.5.688da1ec160806654ce5e0be.html Wed, 27 Dec 2017 16:52:00 +0100 Driftsstörning i vinterväghållningen För tillfälligt upplever vi en driftstörning i vinterväghållningen i samtliga kommunens orter. Vi arbetar med att åtgärda detta snarast möjligt. http://www.surahammar.se/ovrigt/nyheter/nyheter20162017/driftsstorningivintervaghallningen.5.688da1ec160806654ce52d9e.html Fri, 22 Dec 2017 14:48:54 +0100 Tillfälligt avbrott på gatubelysning i Ramnäs Följande gator påverkas av avbrott. Åshammarsvägen, Dammvägen, Åsvägen Felsökning pågår. Vi återkommer med uppdatering i ärendet. http://www.surahammar.se/ovrigt/nyheter/nyheter20162017/tillfalligtavbrottpagatubelysningiramnas.5.4c8bf10a16029180521ed487.html Thu, 07 Dec 2017 11:13:51 +0100 Nya busstidtabeller gäller från och med den 11:e december 2017 Den uppdaterade tabellen avser perioden 11/12 2017 - 12/6 2018 och finns tillgänglig på följande länk (se busstidtabell under sektionen brukslinjen): Kommunikationer Anslagstabellerna på hållplatserna byts innan måndag den 11/12 av Björks Buss. Ficktidtabellerna är färdiga att distribueras senast fredag och finns om någon vecka på bussarna samt på strategiska ställen så som kommunhusets reception, bibliotek mm. http://www.surahammar.se/ovrigt/nyheter/nyheter20162017/nyabusstidtabellergallerfranochmedden11edecember2017.5.4c8bf10a16029180521133f5.html Mon, 04 Dec 2017 11:24:13 +0100 VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)- larm testas idag kl 15.00 VMA(Viktigt Meddelande till Allmänheten)- larm testas idag kl 15.00 För mer information om VMA och "Hesa Fredrik" var god följ länken nedan (SOS ALARM). Länk-VMA http://www.surahammar.se/ovrigt/nyheter/nyheter20162017/vmaviktigtmeddelandetillallmanhetenlarmtestasidagkl1500.5.53feee7215fbf2cc5dde0e0b.html