Du läser här:

Allmän information

Välkommen till vår pedagogiska verksamhet

Omfattning

Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar. Den omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgård och fritidsklubb.

Ledning

Politiskt ansvarig för den pedagogiska verksamheten är Barn- och bildningsnämnden.

Ordförande

Peter Berg
Tfn 0220 - 392 60

Utbildningschef                                                                                     

Tf Katarina Djukic-Forsman                                                                                    Tfn 0220-390 50

 

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-06-09 14:04

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se