Du läser här:

Försäkring

Alla barn och ungdomar i våra verksamheter är försäkrade genom kommunens försorg. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Så här gör du en skadeanmälan

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
https://www.protectorforsakring.se/länk till annan webbplats (Tryck Anmäl skada, Person och sen Kommunolycksfall)

För frågor, kontakta Protector Försäkring
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

 

Mer information om försäkringen

Du hittar mer information om försäkringen här: Försäkringsbesked
PDF
(pdf, 24.1 kB)

Kommunens försäkringsansvarige

Christina Sandin
Telefon: 0220-390 09


Kommunens försäkringsfrågor och försäkringsärenden hanteras av Försäkringsenheten

Sidan publicerad av: Malin Palm
, 2020-04-15 14:05

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se