Du läser här:

Gemensamma resurser

Till verksamhetens förfogande finns gemensamma resurser i form av kurator, skolpsykolog, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, skriv- och läspedagoger, logoped, syokonsulent, kulturpedagog och verksamhetsutvecklare.

Elevhälsa

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan finns ett elevhälsoteam som träffas regelbundet. Till elevhälsoteamet kan elever, föräldrar och lärare vända sig med sina frågor och funderingar. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande.
I elevhälsan ingår bland annat rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog. På kommunens högstadieskola ingår även studie- och yrkesvägledare samt behandlingspedagog.

Skolsköterskor

I uppgifterna ingår hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.
Varje elev i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas att genomgå minst tre allmänna hälsokontroller, jämnt fördelade under skoltiden. Den första kontrollen ska äga rum första läsåret. Eleven ska dessutom, mellan de allmänna hälsokontrollerna, erbjudas att genomgå kontroll av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Om barnvaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Vattulainen (Hammarskolan)
Telefon 0220-391 71

Anne Pakarinen  (Nytorpsskolan, Virsboskolan, Bäckhammarskolan)
Tfn 0220 - 392 06

Helena Gustavsson- Fröjd
( Tuppkärrsskolan, Starbäcksskolan)
Tfn 0220 - 393 02

Kuratorer

Kurator arbetar med att stödja och samtala med elever som har det svårt i skolarbetet, med den psykosociala miljön i skolan eller av annan anledning. En viktig uppgift är att förebygga mobbning. I arbetet ingår mycket samarbete med föräldrar, lärare, skolsköterska, skolpsykolog, skolledare och ibland även syokonsulenten.

Virsboskolan, Bäckhammarskolan, Hammarskolan:

Simån Cicek    
Tfn 0220 - 390 95

Tuppkärrsskolan, Starbäcksskolan, Nytorpsskolan

Ann Bäckgren

Tfn 0220-391 95

Psykolog

Psykologens uppgifter är i huvudsak konsultation och basutredningar (ca 4 timmar i veckan under terminstid).
Kontaktas via rektor

Logoped

Logopedens uppgifter är i huvudsak utredningar och konsultation  (ca 4 timmar i veckan under terminstid).
Kontaktas via rektor

Läs- och skrivpedagoger

Läs- och skrivpedagogerna arbetar inom grundskolan med rådgivning och handledning för personal och med utredningar av elever med fokus på färdigheter som behövs för läsning och skrivning.  

Carin Åhlström Bark (deltid)     
Tfn 0220 - 390 17


Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren informerar och vägleder elever inför framtida studie- och yrkesval i första hand gymnasievalet. Administrerar prao (praktisk arbetslivsorientering). Ingår i elevhälsoteamet.

Anneli Hammare
Tfn 0220 - 392 05                                     

Kultursamordnare

Kultursamordnaren arrangerar bland annat "Kulturspåret", verksamhet på fritiden för barn 10-12 år med möjlighet att ägna sig åt antingen teater, film, musik, dans eller hantverk.

Christina Jonsson (deltid)                      
Tfn 0220 - 390 96



            

Sidan publicerad av: Malin Palm
, 2020-04-15 14:06

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se