Du läser här:

Läs- och skrivsvårigheter - Dyslexi

För den som har läs- och skrivsvårigheter finns här länkar till sidor med tips och information.

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi utgör en orsak till nedsatt funktionsförmåga. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är vanligare än dyslexi.

”Läsa med öronen” – lyssna på böcker och läromedel

Inläsningstjänst

Surahammars kommun har avtal – alla elever i grundskolan har tillgång
https://www.inlasningstjanst.se/
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta din lärare/mentor/klassföreståndare för att få loggin till tjänsten

Legimus, en del av Myndighet för tillgängliga medier

Surahammars folkbibliotek hjälper till att skaffa inloggning
www.legimus.selänk till annan webbplats

För elever på Hammarskolan, kontakta skolbiblioteket

TIPS till föräldrar, elever och lärare

Läs och skrivpärmen "LÄSK-pärmen"
https://www.fdb.nu/material/lask-parmen/länk till annan webbplats

Intresseföreningar

Föräldraföreningen för dyslektiska barn
www.fdb.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kod-knäckarna
www.kodknackarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Dyslexiföreningen
www.dyslexiforeningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Myndigheter

Myndigheten för tillgängliga medier
www.mtm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Appar

Dysseappen
http://fdb.nu.preview.binero.se/material/dysseapp/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolappar
http://www.skolappar.nu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logopeden i skolan
http://www.logopedeniskolan.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-04 13:49

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se