Moderna språk - Språkval

Alla språk utom svenska, engelska, grekiska, latin och teckenspråk kallas "Moderna språk". Moderna språk är uppdelade i sju steg ett steg motsvarar 100 poäng. Språken har en gemensam kursplan för både grundskolan och gymnasieskolan.

Språkval och Elevens val

Hammarskolan erbjuder kurser i de moderna språken Tyska, Franska och Spanska. Du har möjlighet att läsa moderna språk på två olika nivåer. Det första är inom språkvalet som du läser från läsåret 7-9, vilket betyder att du har kommit upp till steg 2.  Det andra är inom elevens val som är en mindre kurs som görs år 8-9. Detta ger steg 1.

Efter avslutad kurs i grundskolan fortsätter du på nästa steg i språkutbildningen på gymnasienivå, alltså efter steg 1 börjar man på steg 2 och efter steg 2 börjar man på steg 3.

Varför moderna språk ?

Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga kontakter av olika slag.

När du så småningom ska söka till högskolan kan du få en extra meritpoäng tex för språk (steg 3). Det är alltså en stor fördel att läsa språk.
 
Lilly Mesganaw
Studie- och yrkesvägledare

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-04-26 13:20

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se