Vad är PRAO?

Prao betyder Praktisk Arbetslivs Orientering. På Hammarskolan har eleverna Prao vårterminen (VT) i årskurs åtta och höstterminen (HT) i årskurs nio.

Syftet med PRAO är:

  • att eleverna ska få tillfälle att möta verkligheten utanför skolan
  • att få tillfälle att testa ett yrke och få möjlighet att ta reda på fakta kring detta
  • att ge insikt om de regler och normer som gäller i arbetslivet
  • att ge stöd för det kommande studie- och yrkesvalet
  • att ge insikt om betydelsen av skolans ämneskunskaper i arbetslivet

På Hammarskolan skaffar eleverna själva egna praoplatser utifrån deras intresse och nyfikenhet. Elever som inte lyckas ordna egna praoplatser kontaktar  Studie- och yrkesvägledaren (SYV).

Läs mer i PRAO-guidenlänk till annan webbplats

Inför och under prao

SYV går ut i klasserna i god tid och informerar om vad PRAO innebär, och ger tips om hur man kan skaffa egen prao plats med mera.

SYV administrerar, planerar, placerar elever som inte har lyckats skaffa egen prao plats.

SYV informerar om vilka regler som finns på arbetsplatser/företag exempelvis arbetstider, tystnadsplikt och annat som kan vara viktigt att tänka på.

Du får ordna praoplats på en annan ort. Skolan står till tjänst med tågbiljett inom rimliga avstånd. Kortet lämnas tillbaks till SYV så fort praon är slut.

Du som "praoar" inom Surahammars kommun får äta gratis skollunch på näraliggande skola. Du som "praoar" på en annan ort ordnar mat på egen hand eller får lägga ut pengar själv. Du får matersättning i efterhand, ersättningen är 25 kronor per dag.

Om du blir sjuk, sjukanmäler du dig som vanligt till skolan och till din handledare

Du är försäkrad genom skolan under hela praoperioden.

Enligt arbetsmiljölagen får du inte arbeta/praktisera före 06.00 eller efter 20.00.

Du som "praoar" på en arbetsplats som hanterar öppna livsmedel såsom exempelvis på caféer eller restauranger, blir kallad av skolsköterskan för samtal. I detta samtal får du hygieninformation.

Du får med dig uppgifter till din praoplats av din lärare, vilka du sedan skall redovisa när du kommer tillbaks till skolan.

Det är viktigt att du tar kontakt med respektive arbetsplats några dagar innan du ska börja. Du börjar med att presentera dig och därefter frågar du till exempel om arbetstider, bästa resväg i förhållande till hur du bor, arbetskläder, lunch eller något annat som kan vara bra att veta innan du börjar.   Tänk på att visst arbete får du som minderårig inte göra,  till exempel arbeta med skärmaskiner eller andra farliga maskiner, köra truck eller lyfta tunga saker. Var noga med att följa reglerna! Är du osäker fråga i första hand din handledare men annars kontaktar du din SYV.   Om det uppstår problem av något slag på din praoplats är det till din handledare som du i första hand skall vända dig. Fungerar inte det, ta kontakt med din SYV. För att följa upp att allt fungerar på din arbetsplats försöker en av dina lärare, eller SYV att besöka dig.   Attityd till arbetsuppgifter, personal och andra du möter där Ibland kan det vara så att du tycker du har för lite att göra, för mycket eller tycker att du inte får göra det du vill. Då är det bra om du pratar med handledaren om det.   Försök att göra det bästa du kan av den tid du är på din praoplats och lär dig så mycket som möjligt. Om de är riktigt nöjda med det du gjort under praotiden kanske du kan få sommarjobb eller arbeta extra där någon gång.

Din SYV skickar i god tid ut information med bland annat namn och klass och närvarolapp till alla handledare. Denna närvarolapp fylls i av handledaren under veckan och återsänder den till skolan efter praoperioden. Många handledare skickar också omdömen till skolan. Där skriver handledaren om bland annat om hur du har arbetat och skött dig på arbetsplatsen Omdömet kommer sedan att lämnas ut till dig när du får information om hur man söker sommarjobb.

Tips för att få ett bra PRAO-platsomdöme:

  • Passa de tider som gäller praoarbetsplatsen.
  • Var inte borta därifrån utan att meddela varför.
  • Följ de regler som gäller för dig på arbetsplatsen. Gör de uppgifter de ger dig och försök att själv se vad mer som behöver göras. Fråga om du inte vet. Försök att göra det du gör så bra som möjligt.
  • Samarbeta med personalen och var trevlig mot både personal och eventuella kunder.

Skolan betalar inte någon ersättning till de arbetsplatser som tar emot praoelever, visa därför din uppskattning och tacka för att de har ställt upp och tagit hand om dig. Känner de att deras insats är värdefull fortsätter de kanske att ta emot praoelever.

PRAON INNEBÄR SKOLPLIKT = OBLIGATORISKT NÄRVARO!

Håkan Bretow SYV - Studie- och yrkesvägledare

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-04-26 13:20

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se