Du läser här:

Interkommunala ersättningar

På grund av arbete med ett nytt ekonomisystem som ska gälla från årsskiftet har vi inte beslutat om 2018 års ersättningsnivåer än.

Om ni fakturerar nu så gör det enligt 2017 års ersättningsnivåer så länge så rättar vi till det senare.

Vi hoppas på förståelse och meddelar er när beslutet är klart inom några veckor.

Interkommunala ersättningar Surahammars kommun 2017.

Beslutet är fattat på Barn- och bildningsnämndens sammanträde den 12 december 2016.

För barn/elever mottagna på kommunala skolor i annan kommun alternativt friskolor, utan särskilda skäl, betalar Surahammars kommun ersättningar under 2017 enligt dokumentet nedan.
Månadsbeloppet utbetalas mot faktura för de barn/elever som är inskrivna i verksamheten före den 15:e månaden innan.

Interkommunala ersättningar Surahammars kommun 2017PDF (pdf, 27.2 kB)

Sidan publicerad av: Katarina Forsman
, 2018-01-16 09:48

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se