Du läser här:

Interkommunala ersättningar

Interkommunala ersättningar Surahammars kommun 2017.
Beslutet är fattat på Barn- och bildningsnämndens sammanträde den 12 december 2016.

För barn/elever mottagna på kommunala skolor i annan kommun alternativt friskolor, utan särskilda skäl, betalar Surahammars kommun ersättningar under 2017 enligt dokumentet nedan.
Månadsbeloppet utbetalas mot faktura för de barn/elever som är inskrivna i verksamheten före den 15:e månaden innan.

Interkommunala ersättningar Surahammars kommun 2017PDF (pdf, 27.2 kB)

Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-02-23 10:06

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se