Du läser här:

Nationella prov i grundskolan

Nationella prov i grundskolan görs i årskurserna 3, 6 och 9. Proven är obligatoriska för skolan att använda och ska genomföras under våren.
Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering för den fortsatta undervisningen.

I årskurs 3 ges ämnesprov i  matematik och svenska/svenska som andraspråk.

I årskurs 6 ges proven i ämnena  engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen.

Iårskurs 9 ges proven  i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen.

Under nationella perioder beviljas ingen ledighet.

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-06-29 10:02

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se