Du läser här:

Skolplacering

När barnet ska börja i förskoleklass placeras barnet på en grundskola. Barnet fortsätter sedan sin skolgång på den skolan.  Föräldrarna får möjlighet att lämna synpunkter på placeringen. De önskemål föräldrarna har försöker vi tillgodose, om det är möjligt av organisatoriska skäl. När det är fler föräldrar som önskar få sina barn placerade på en skola än vad det finns platser på skolan, ges förtur till barn som har syskon på den aktuella skolan och i övrigt avgör bostadsadressen.

Eleverna från Ramnäs och Virsbo hänvisas till Hammarskolan from skolår 7.

Byte av skola (inom kommunen) efter att eleven börjat på en skola, görs i undantagsfall. Ett sådant byte föregås alltid av diskussioner med både klassföreståndare/handledare och rektor.

Frågor om detta besvaras av rektor på skolan.

Sidan publicerad av: Conny Ström
, 2015-08-25 12:16

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se