Du läser här:

Skolplacering

När barnet ska börja i förskoleklass placeras barnet på en grundskola. Barnet fortsätter sedan sin skolgång i denna skola. Förtur ges till syskon på den aktuella skolan och i övrigt avgör bostadsadressen.

Eleverna från Ramnäs och Virsbo hänvisas till Hammarskolan from skolår 7. Byte av skola (inom kommunen) efter att eleven börjat på en skola, görs i undantagsfall. Ett sådant byte föregås alltid av diskussioner med både klassföreståndare/handledare och rektor.

Frågor om detta besvaras av rektor på skolan.

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2018-12-06 10:51

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se