Du läser här:

Styrdokument

Våra verksamheter styrs av nationella och lokala styrdokument. På nationell nivå finns skollag, skolförordning och olika läroplaner som alla syftar till en likvärdig utbildning i landet. Läroplanerna tolkas av dem som arbetar i de olika verksamheterna och formuleras i konkreta handlingsplaner. Staten bestämmer målen, medan professionen bestämmer hur målen ska nås. De lokala handlingsplanerna finns på varje rektorsområde. Vissa planer arbetar vi fram gemensamt i kommunen, och dessa gäller för alla rektorsområden.

»Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information att hämta.

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-06-29 10:12

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se