Du läser här:

Val av skola i annan kommun

Enligt Skollagen har man som vårdnadshavare rätt att välja grundskola till sitt barn.

Du kan välja att söka plats för ditt barn i en annan kommuns grundskola, och vårdnadshavare i annan kommun kan välja att söka plats åt sina barn i Surahammars kommun.
Detta kan antingen vara aktuellt om ditt barn med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola eller om du som vårdnadshavare helt enkelt uttrycker önskemål om detta (4 kap. 8-8a §§ skollagen). Om den mottagande kommunen och skolan beslutar att ta emot ditt barn har den kommunen rätt till ersättning från Surahammars kommun eller omvänt. Ansökan om att välja skola i annan kommun görs på särskild blankett som skickas till den mottagande kommunen.

Samma blankett används vid båda ansökningsförfarandena ovan.

Ansökan om rätten att välja skolaPDF (pdf, 100.7 kB)

Vid eventuella frågor kontakta Katarina Djukic-Forsman,
T.f. Utbildningschef, 0220-390 50


Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-06-29 10:15

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se