Du läser här:

Förskoleklass

Förskoleklass är beteckningen på en egen skolform, tidigare kallad 6-årsverksamhet. Den erbjuds alla barn från höstterminen de fyller 6 år, omfattar minst 525 timmar per läsår, och är kostnadsfri. Förskoleklass finns på alla grundskolor för de yngre barnen. Behövs barntillsyn utöver förskoleklassen erbjuds fritidshemmet på skolan.
Från och med HT-18 är förskoleklass obligatorisk. I början på varje år skickas ett förslag utifrån vårdnadshavares önskemål med skolplacering ut till vårdnadshavare för alla 6-åringar.
Verksamheten i förskoleklassen styrs av Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Läroplan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, men man har stor frihet att utifrån gällande ram forma sin egen verksamhet. Det betyder att olikheter förekommer mellan skolorna.
Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider.


Virsbo

Virsboskolans förskoleklass, Jägargatan 25
                      Tfn 0223 - 394 14
                      Rektor Stina Pettersson
                      Tfn 0223 - 394 01
                      Områdesassistent Jennifer Ekman
                      Tfn 0223 - 394 00

Ramnäs

Bäckhammarskolans förskoleklass, Åsvägen 10
                      Rektor Stina Pettersson
                      Tfn 0223 - 394 01
                      Områdesassent Jennifer Ekman
                      Tfn 0223 - 394 00
 

Surahammar

Nytorpsskolans förskoleklass, Nybyggsvägen 13
                      Tf Rektor Lena Holmvin    
                      Tfn 0220 - 391 22                                 

                      Områdesassistent Malin Palm              
                      Tfn 0220 - 390 72
   
Starbäcksskolans förskoleklass, Starbäcksvägen 8-10
                      Tf Rektor Lena Holmvin      
                      Tfn 0220 - 391 22                                                                                       Områdesassistent Malin Palm              
                      Tfn 0220 - 390 72

Sidan publicerad av: Malin Palm
, 2020-10-02 11:12

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se