Du läser här:

Förskoleverksamhet

Barnhand vid träd Foto: Mattias Zettergren

För barn i åldrarna 1-5 år erbjuder vi huvudsakligen förskoleverksamhet. Förskolor finns i alla tre tätorterna.

Verksamheten i förskolan styrs i grunden av Läroplan för förskolanPDF (pdf, 4 MB), men områdena har  stor frihet att utforma sin egen profil. Det innebär att verksamhetens inriktning kan skilja sig något mellan olika förskolor.

Barnomsorgen är tillgänglig vardagar 06.00-18.00. Undantag från detta beslutas av förskolechef.

5 dagar per år har personalen kompetensutveckling, då det är minimalt öppethållande. Se läsårskalendarietom aktuella stängningsdagar.

Surahammars kommun tillämpar maxtaxa.
Årsavgiften fördelas på 12 månader.

Grunden för rätten till barnomsorg är arbete eller studier. Föräldralediga  har möjlighet att utnyttja barnomsorgsplats 15 timmar per vecka och arbetssökande 20 timmar per vecka.
Ett barn kan också ha ett eget behov av en barnomsorgsplats. Då sker individuell prövning av omfattningen.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med hösten det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar/vecka under skolans läsår och är avgiftsfri.


Samordnare för förskoleplaceringar

Det är till en av dem du ringer om du har frågor om placering av ditt barn i förskolan. Förskolan är för barn i åldrarna 1 - 5 år

Förskolechef

Torbjörn Åkerlund

Tfn 0220-391 25

Förskolechef

Stina Mandl-Pettersson

Tfn 0223-394 01

Förskolechef

 

Pia Collin

 

Tfn 0220-392 34

 

Områdesassistent

Greta Håkans

Tfn 0220-393 12

Samordnare

Jennifer Ekman

Tfn 0220-393 00

 

 

 

Specialpedagog

AnnSofie Lindgren

Tfn 0220-391 23

I kommunen finns även en fristående förskola

Förskolan EKOT AB för barn 1-5 år med profileringen MILJÖ och MAT.
Besöksadress Dalavägen 27 i Surahammar.
Kontaktperson, Anna Gulstad  tel.070-4957372
           
Mer information om Förskolan EKOT AB finner du på www.forskolanekot.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via mail


Malin Palm


, 2018-04-30 09:36

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se