Du läser här:

Förskoleverksamhet på finska

I januari 2010 trädde en ny lag i kraft, lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den syftar till att värna om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om förvaltningsområde för finska. I en kommun som är ett finskt förvaltningsområde har finskspråkiga vissa lagstadgade språkliga rättigheter.
 
Surahammars kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan den 1 maj 2010. Det betyder bland annat kommunen är skyldig att erbjuda barnomsorg helt eller delvis på finska om någon så önskar.
 
För närvarande finns det finsktalande personal på två förskolor i Surahammars kommun:
Björnstugan i Surahammar
Galaxen i Virsbo

 
Om du har frågor om barnomsorg på finska kan du kontakta

Greta Håkans Tfn 0220-393 12
 
Du kan också kontakta:
 
Rektor               Ulrika Lindgren             Tfn 0220 - 392 78

Rektor               Pia Collin                        Tfn 0220 - 392 34

 

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-08-25 10:56

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se