Ängsgården

Förskolan Ängsgården

Ängsgården inrymmer nio förskoleavdelningar vilka är uppdelade på Ängs- och Solsidan. På Solsidan härbärgerar förskoleavdelningarna Bråkmakargatan, Körsbärsdalen, Junibacken och Mellangården för barn mellan åldrarna 1-5 år. På Ängssidan härbärgerar avdelningarna Bullerbyn för barn mellan 1-3, Villa Villerkulla och Sunnanäng för barn mellan 1-4 år och avdelningarna Katthult och Saltkråkan för barn mellan 3-5 år. Förskolan ligger i anslutning till Ängsgårdens vårdcentral belägen i den mellersta delen av Surahammar. Utemiljön består till stor del av ett inhägnat skogsparti med tillgång till asfalterade och gräsbelagda lekytor med lekredskap vilka inbjuder till stimulerande aktiviteter.

Kontakt information

Rektor
Pia Collin            0220 - 392 34

Intendent
Greta Håkans      0220 - 393 12

Besöksadress:
Ängsgårdsvägen 1
735 35 Surahammar

Våra avdelningar

Bråkmakargatan

0220 - 391 26


Körsbärsdalen

0220 - 391 27


Junibacken

0220 - 390 20


Mellangården

0220 - 391 30


Bullerbyn

0220 - 391 35


Villa Villekulla

0220 - 391 32


Sunnanäng

0220 - 391 33


Katthult

0220 - 391 29


Saltkråkan

0220 - 391 31


Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-06-09 14:25

Språkutveckling genom tecken - ja TAKK!

På Bullerbyn och Katthult andvänder pedagogerna teckenstöd.

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se