Ängsgården

Förskolan Ängsgården

Förskolan Ängsgården tillhör samma "byggnadskropp" som Ängsgårdens vårdcentral. Utemiljön är rymlig, vi har inga trafikerade gator i vår direkta närhet. Förskolans gård består dels av ett stort inhägnat skogsparti och dels asfalterade och gräsbelagda lekytor, det finns bl a gungor, sandlådor och klätterställningar.
Förskolan öppnade år 1989. Lokalerna och lekmaterialen är behovsanpassade utefter hur barngrupperna ser ut på respektive förskoleavdelning. I byggnaden finns även gemensamma utrymmen, såsom ett litet sagorum och ett större rum som bl a används som gymnastikrum och vid gemensamma sångstunder.

Avdelningar

Förskolan har nio avdelningar, varav fem avdelningar är åldersindelade (tre 1-3 års avdelningar och två 3-4 års avdelningar). 
1-5 års avdelningarna har varsin samverkansavdelning, vilket innebär möjligheten att indela barnen i ålders- eller mognadsmässigt homogena grupper vid olika aktiviteter.

Saltkråkan för barn 3-5 år, Katthult för barn 3-5 år, Sunnanäng för barn 1-3 år,
Villa Villekulla för barn 1-3 år, Bullerbyn för barn 1-3 år Mellangården för barn 1-5 år, Junibacken för barn 1-5 år, Körsbärsdalen för barn 1-5 år och Bråkmakargatan för barn 1-5 år.

Lek i sandlådan vid Ängsgårdens förskola

Inriktningar

Förskolans styrdokument är vår ledstjärna och vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i en meningsfylld miljö och vi följer kommunens utvecklingsplan. På lekfulla sätt tillämpar vi matematik i vår verksamhet.
Vårt förhållningssätt till barnen är ICDP (International Child Develop Programme), ett vägledande samspel, vilket innebär att man förstärker barnens positiva beteende.

Mat

Vi har eget kök, där måltiderna tillagas av kokerska och kallskänkor.

Besöksadress

Ängsgårdsvägen 1, 735 35 Surahammar

Telefonnummer

Saltkråkan         
Tfn 0220-391 31

Katthult             
Tfn 0220-391 29

Sunnanäng        
Tfn 0220-391 33

Villa Villekulla 
Tfn 0220-391 32

Bullerbyn 
Tfn 0220-391 35

Mellangården    
Tfn 0220-391 30

Junibacken        
Tfn 0220-390 20

Körsbärsdalen   
Tfn 0220-391 27

Bråkmakargatan
Tfn 0220-391 26

Områdesassistent
Greta Håkans
Tfn 0220 - 393 12

Ansvariga förskolechefer

Pia Collin               Tfn 0220 - 392 34

Torbjörn Åkerlund  Tfn 0220 - 391 25

Stina Pettersson    Tfn 0223 - 394 01

 

Greta Håkans
022039312


, 2018-03-22 13:38

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se