Åsen

Förskolan Åsen i Ramnäs

Åsen inrymmer två förskoleavdelningar, avdelningarna Blåsippan för barn i 4 årsåldern och avdelningen Vitsippan för barn i 5 årsåldern. Förskolan som är integrerat i ett servicehus är belägen mitt i centrala Ramnäs och i dess omedelbara närhet finns förskolan Lärkan. Förskolans utemiljö med stora grönytor och lekredskap bidrar till att barnen vistas mycket utomhus och närheten till skogen med dess många olika utmaningar gör att även den får fungera som barnens lekplats.

 

Kontakt information

Rektor
Tf Ulrika Lindgren             0220 - 392 78

Intendent
Greta Håkans                   0220 - 393 12

Besöksadress                                                                                        Åshammarvägen 5                                                                                            730 60 Ramnäs

Våra avdelningar                                                                             Blåsippan         0220 - 393 60                                                        Vitsippan          0220 - 393 81

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-06-09 14:24

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se