Åsen

Förskolan Åsen i Ramnäs
Åsens förskola är belägen i centrala Ramnäs. Förskolan har en stor utegård med grönytor och lekredskap. Den ligger i anslutning till ett servicehus.

Avdelningar

blåsippa och vitsippa

Blåsippan är en 4 årsavdelning.

Vitsippan är en 5 årsavdelning.

Vi som arbetar här är behöriga förskolelärare och barnskötare som känner glädje i arbetet och har roligt tillsammans.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö98) reviderad 2016. Utifrån den använder vi matematik och språkutveckling på ett lustfyllt, naturligt och meningsfullt sätt i vardagen. Arbetet med ICDP (ett relations- och empatibaserat program) som genomsyrar verksamheten, där vi förstärker barnens positiva beteenden.

Närheten till skogen är en förmån och vi använder den på många sätt. Vi arbetar mycket med utomhuspedagogik, där barnen lär sig genom dess lek och nyfikenhet. Skogen fungerar som barnens lekplats med många olika utmaningar.

Varje dag vill vi lyfta fram och stärka barnens upptäckarglädje och nyfikenhet genom lek och ett lustfyllt lärande som sker med gläjde. Alla är bra på något och alla kan, tillsammans lär vi oss av varandra. Den fria leken är viktig för våra barn.

Varje termin arbetar vi efter ett särskilt tema

Mat

Den goda och näringsrika maten får vi från Städet. Vi har en egen köksa som gör i ordning frukost och mellanmål samt tillbehör till lunchen.

Besöksadress

Åshammarvägen 5, Ramnäs

Telefonnummer

Blåsippan
Tfn 0220-393 60

Vitsippan
Tfn 0220-393 81

Ansvariga förskolechefer
Stina Pettersson     Tfn 0223 - 394 01

Pia Collin               Tfn 0220 - 392 34                                                             Torbjörn Åkerlund  Tfn 0220 - 392 42

Områdesassistent
Greta Håkans Tfn 0220 - 393 12

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2018-03-22 13:34

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se