Äventyret

Förskolan Äventyret
Förskolan Äventyrets gård inbjuder till bollekar, sandslottsbyggen i stora sandlådan, kojbyggen i buskagen, cykelturer runt gården eller en pulkatur nedför kullen. Vi har även tillgång till flera olika typer av skogar som vi ofta besöker med våra barn. Äventyret ligger i närheten av Nytorpsskolan, där både pulkabacken, och skridskobana finns under vintertid. Vi har också tillgång till skolans gymnastiksal.
 

Avdelningar


Lokalerna på Äventyret är uppdelade i 3 avdelningar, som alla inbjuder till en lugn och rofylld miljö. Mamma Mu för barn i åldrarna 1-3 år, Kråkan och Humlan för barn i åldrarna 3-5 år.
Mamma Mu

Mamma Mu

 Kråkan

Kråkan

Humlan

Humlan

 

Inriktningar

Vi arbetar mycket med trygghet, lek och lärande. Vi tror på det kompetenta barnet och med det menar vi att barnet kan och därifrån arbetar vi vidare för att ge barnet förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi använder oss av portfolio där barnen får en möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och utveckling.  Föräldrarna får också genom portfolion en överblick i vad deras barn lär sig och blir mer delaktiga i vad som sker hos oss. Denna portfolio följer det enskilda barnet från Mamma Mu till Kråkan eller Humlan.

Vårt förhållningssätt till barnen är ICDP (International Child Develop Programme), ett vägledande samspel, vilket innebär att man förstärker barnens positiva beteende Varje avdelning har en egen IPad som används i verksamheten.

Mat

Maten får vi via Hammarskolan. Vi har en egen kokerska som gör i ordning frukost och tillbehör för lunchen.

Besöksadress

Knuthagsgatan 51, Surahammar

Telefonnummer

Mamma Mu
Tfn 0220-392 66
Kråkan
Tfn 0220-392 67
Humlan
Tfn 0220-392 65

Ansvariga förskolechefer
Pia Collin                                                                                                           Tfn 0220 - 392 34
Torbjörn Åkerlund
Tfn 0220 - 391 25                                                                                             Stina Pettersson                                                                                                   Tfn 0223 - 394 01

Områdesassistent
Greta Håkans
Tfn 0220 - 393 12

Greta Håkans
022039312


, 2018-03-22 13:36

Månadens förskola mars 2013


Äventyret blev utnämnt  till månadens förskola av Förskoleforum.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utmärkelsen Månadens förskola ges varje månad till en förskola vars visioner och verksamhet kan inspirera andra till nya idéer och arbetssätt. I det här fallet blev Förskoleforum bland annat nyfikna på arbetet med kognitivt beteende tänk eftersom de inte tidigare lyft fram någon förskola som arbetar med just det.

Förskolan Äventyret arbete med kognitivt beteende tänk genomsyrar verksamheten. Barnens positiva beteenden uppmuntras vilket leder till att de negativa minskar, samtidigt stärks barnens självförtroende. Med beteende menas hur och vad barnen gör, pedagogerna är alltså noga med att skilja på handling och person. Alla pedagoger i Surahammars kommun har fått utbildning inom detta område

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se