Björnstugan

Förskolan Björnstugan

Björnstugan ligger vackert intill skog i ett lugnt villaområde i södra Surahammar. Med stor gård runt förskolan har har barnen stora lekytor, både i skogsparti och på cykelvänliga asfalterade ytor.


Avdelningar
På Björnstugan finns fem avdelningar fördelade på två hus: Pandan och Nallen för barn i åldrarna 1-2 år, Idet för 2-3 åringar, Bamse för barn 3-4 år och Baloo för barn 4-5 år.


Inriktningar

Varje avdelning har en verksamhetsplan där det konkret beskrivs hur målen ska nås. Arbetssättet på förskolan har fokus på barnens lärande och är inspirerat av Reggioemilia-filosofin. Utmärkande för det arbetssättet är projekt, skapande verksamhet, miljön, dokumentation och föräldrasamverkan.


Mat
Nyckelhålsmärkt mat och egen kokerska. Frukt erbjuds varje dag.


Grön Flagg certifierad
Björnstugan är Grön flagg-certifierad. Grön Flagg  är en internationell miljöcertifiering av skola och förskola. Det bygger på barnens delaktighet i miljö-och naturarbete i enlighet med gällande läroplan. Barnen och pedagogerna på Björnstugan sätter upp mål och jobbat med olika teman och aktiviteter när det gäller kompostering, sortering och återvinning av material.

Besöksadress
Björnstugevägen 25, Surahammar

Telefonnummer avdelningar


Baloo
Tfn 0220 - 391 54


Bamse
Tfn 0220 - 391 53

Idet

Tfn 0220 - 391 52


Nallen
Tfn 0220 - 391 88

Pandan

Tfn 0220 - 39187

Ansvariga förskolechefer

Torbjörn Åkerlund  Tfn 0220 - 391 25

Pia Collin              Tfn 0220 - 392 34
Stina Pettersson    Tfn 0223 - 394 01

Områdesassistent
Greta Håkans       Tfn 0220 - 393 12

Greta Håkans
022039312


, 2017-10-19 16:35


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se