Ekorren

 

Ekorren huserar barn mellan 1-5 år. Förskolan som är integrerat i ett hyreshus är belägen i norra delen av Surahammar och med naturen inpå knuten. I dess omedelbara närhet finns förskolan Lek och Lär. Utemiljön består av en inhägnad lekpark och stora grönområden. Förskolans placering i närhet till Nytorpsskolan ger tillgång till skolbibliotek, gymnastiksal och fotbollsplan, vilken vintertid spolas till isbana.

Kontakt information

Förskolerektor
Bibbi Rytterssonlänk till annan webbplats   0220 - 391 25

Intendent/Områdesassistent
Greta Håkans       0220 - 393 12

Besöksadress                                                                                        Nybyggsvägen 17A                                                                                           735 35 Surahammar

Ekorren               0220 - 391 81

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2019-09-06 14:03

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se