Galaxen

Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen ryms i ljusa fina lokaler i en unik och öppen förskolemiljö som verkligen är anpassad för lärande och utveckling. Vi har stora öppna ytor som uppmuntrar till kreativitet och lärande.

För närvarande är 65 barn inskrivna på förskolan uppdelat på 4 avdelningar. De yngsta 1-2,5 år på två avdelninga. En avdelning med 2,5-4 år och en med 4-6 år.

På Galaxen vistas barnen mycket ute och vi har en naturskön miljö alldeles runt knuten, som vi nyttjar väl. Virsboskolan och biblioteket är våra närmaste grannar, vilket är positivt för vår verksamhet.
 
Avdelningar
Solen  1-2,5 år Vintergatan  1-2,5 år Månen  2,5-4 år Stjärnan  4-6 år.
 
Inriktningar 
Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö-98/16). Vi satsar även på matematik, språkutveckling, natur och vi arbetar för en hållbar utveckling.                             Vårt förhållningssätt till barnen är ICDP (International Child Develop Programme), ett vägledande samspel, vilket innebär att man förstärker barnens positiva beteende. 
 
Mat
Vi har ett mottagningskök där maten tas emot och den tillreds i Virsboskolans kök. Köket strävar efter att vi ska få mat som är lagat från grunden samt ekologiskt och närodlat när det går.
 
Besöksadress
Jägargatan 25, 730 61 Virsbo
 
Telefonnummer

Solen
Tfn 0223-394 21

Vintergatan
Tfn 0223-394 17

Månen
Tfn 0223-394 22

Stjärnan
Tfn 0223-394 24
 
Ansvariga förskolechefer

Stina Pettersson    Tfn 0223 - 394 01

Torbjörn Åkerlund  Tfn 0220 - 391 25

Pia Collin               Tfn 0220 - 392 34

Områdesassistent
Greta Håkans      Tfn 0220 - 393 12

Greta Håkans
022039312


, 2018-03-22 12:13

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se