Galaxen

Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen ryms i ljusa fina lokaler i en unik och öppen förskolemiljö som verkligen är anpassad för lärande och utveckling. Vi har stora öppna ytor som uppmuntrar till kreativitet och lärande. Hela huset utnyttjas och det är lätt att ha kontakt mellan de olika avdelningarna vilket också underlättar samarbete.

För närvarande är 45 barn inskrivna på förskolan. Det finns två avdelningar, en för
1-3 år och en för 4-6 år. Tre dagar i veckan delas barnen upp i fyra mindre grupper efter ålder och arbetar med olika projekt anpassat efter de olika åldrarna. Vi har ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt vilket innebär att det är barnens intressen som till stor del styr inriktningen på projekten.

På Galaxen vistas barnen mycket ute och vi har en naturskön miljö alldeles runt knuten med skog och ås samt pulkabacke och tillgång till isbana/grusplan och badplatsen är inte långt borta. Virsboskolan och biblioteket är våra närmsta grannar vilket är positivt för vår verksamhet.

Vi har en väldigt positiv och harmonisk miljö där både barn och pedagoger trivs.
 
Avdelningar
Förskolan har två åldersintegrerade avdelningar; Solen för barn i åldrarna 1-3 år och Månen för 4-6 år.
 
Inriktningar
Vi förlägger mycket av vår verksamhet utomhus. Vi satsar även mycket på matematik, språkutveckling och KBT (Kognitivt beteende tänk). Vårt fokusområde detta år är IKT (informations-och kommunikationsteknik). De tre avdelningarnas miljö och material är anpassade efter barnens ålder. 
 
Mat
Vi har mottagningskök där maten tas emot och serveras från Virsboskolans kök.
 
Besöksadress
Jägargatan 25, 730 61 Virsbo
 
Telefonnummer

Solen
Tfn 0223-394 21

Månen
Tfn 0223-394 22

Stjärnan
Tfn 0223-394 24
 
Ansvariga förskolechefer

Stina Pettersson    Tfn 0223 - 394 01

Torbjörn Åkerlund  Tfn 0220 - 391 25

Pia Collin               Tfn 0220 - 392 34

Områdesassistent
Greta Håkans      Tfn 0220 - 393 12

Greta Håkans
022039312


, 2017-10-19 16:38

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se