Lek och Lär

Lek och Lär huserar barn mellan 1-5år. Förskolan som är integrerat i ett hyreshus är belägen i norra delen av Surahammar och med naturen inpå knuten. I dess omedelbara närhet finns förskolan Ekorren. Utemiljön består av en inhägnad lekpark och stora grönområden. Förskolans placering i närhet till Nytorpsskolan ger tillgång till skolbibliotek, gymnastiksal och fotbollsplan, vilken vintertid spolas till isbana.

Kontakt information

Förskolerektor
Bibbi Ryttersson     0220 - 391 25

Intendent/Områdesassistent
Greta Håkans         0220 - 393 12

Besöksadress:
Nybyggsvägen 19A
735 35 Surahammar

Lek och Lär           0220 - 392 87   

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2019-09-06 14:04

Språkutveckling genom tecken - ja TAKK!

På Lek & Lär andvänder pedagogerna teckenstöd.

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se