Du läser här:

Skogsgläntan

Skogsgläntan ligger intill en liten skog. Vi har gångavstånd till lekpark, pulkabacke, gymnastiksal och bibliotek. Vår gård inbjuder till lek på gräsytor, stor sandlåda och naturtomt.

Avdelningar


Förskolan har tre avdelningar, gemensam matsal och en stor atelje.

Nalle Puh och Brumma,  för barn i åldrarna 1 - 3 år samt
Björne, för barn i åldrarna 3-5 år.

Planteringar på Skogsgläntan

På Skogsgläntan växer det

Inriktningar

Vi satsar på den språkliga utvecklingen - vi använder oss bland annat av Takk (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

Ipads är ett nytt verktyg för oss och barnen som vi börjat använda i verksamheten.

Förskolan arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vår miljö och vårt material är anpassat efter barnens ålder och intressen.

Pedagogerna som arbetar här har kunskap inom KBT (kognitiv beteendeträning), bland annat uppmuntrar vi barnens positiva beteende.

Mat

Nyckelhålsmärkt mat och egen kokerska. Frukt erbjuds varje dag.

Besöksadress

Skolgatan 26, Surahammar

Skogsgläntans gård

Skogsgläntan

Telefonnummer till respektive avdelning

Nalle Puh
Tfn 0220 - 391 48

Brumma
Tfn 0220 - 391 42

Björne
Tfn 0220 - 393 93

Ansvariga förskolechefer

Torbjörn Åkerlund                  Tfn 0220 - 391 25

Pia Collin                               Tfn 0220 - 392 34
Stina Pettersson
Tfn 0223 - 394 01

Områdesassistent
Greta Håkans
Tfn 0220 - 393 12

Greta Håkans
022039312


, 2017-10-19 16:39


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se