Du läser här:

Stöd i förskolan

Resursinsatser

Förskolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Det särskilda stödet kan aldrig utformas lika för alla barn. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas utifrån varje barns behov och förutsättningar.

Specialpedagogen arbetar övergripande på kommunens alla förskolor. Arbetssättet är att jobba via arbetslaget genom utbildning, handledning och konsultation. Utöver dettta stöd finns ett barnhälsoteam. Bestående av familjestdjare/socialsekreterare och specialpedagog som regelbundet besöker samtliga förskolor.

 

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-03-21 14:11

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se