Du läser här:

Tillämpningsföreskrifter och avgifter

Tillämplingsföreskrifter och avgifterPDF (pdf, 186.6 kB) för förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen.

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2019-11-08 11:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se