Du läser här:

Utvecklingssamtal i Surahammars kommuns förskolor

En naturlig del av förskoleverksamheten är utvecklingssamtalet. Samtalet är ett bra sätt för föräldrar och pedagoger att mötas för att se hela barnets utveckling och att kunna se till att varje barn ska få sina behov tillgodosedda. Läroplanen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför förskolan är en grund för samtalet.

Syftet med samtalet är att i lugn och ro tillsammans med föräldrarna diskutera hur barnet trivs och utvecklas i förskolan. Även att kunna berätta vilka styrdokument vi arbetar efter. Utvecklingssamtal erbjuds varje termin men ska hållas en gång varje år.

För att samtalet ska bli mer likvärdigt mellan Surahammars förskolor finns en mall över olika områden som bör diskuteras under utvecklingssamtalet.

Greta Håkans


, 2020-06-29 10:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se