Du läser här:

Fritidshem/Skolbarnsomsorg

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (skolbarnsomsorg).  Fritidshem är öppna för barn mellan 6 och 12 år som har föräldrar som arbetar eller studerar. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Fritidshem finns för de yngre barnen på alla grundskolor. De flesta barnen avslutar sin fritidshemsvistelse under vårterminen i skolår 3, men möjlighet att vara kvar upp till 12 års ålder finns. Generellt är fritidshemmen öppna mellan 06.00 och 18.00, eventuella avvikelser beslutas av rektor.

Verksamheten är tätt knuten till förskoleklass och grundskolans år 1-3, och förutom gällande nationella styrdokument bygger varje område upp sin egen profil. Innehållet i verksamheten och samverkan i olika former kan därför skilja sig åt mellan skolorna.

Fritidshemmen har möjlighet att stänga verksamheten 5 dagar/läsår för kompetensutveckling av personalen. Under dessa dagar är öppethållandet minimalt. Se vidare Läsårstider.
Plats på fritidshemmet söker Du på den skola där Ditt barn är placerat; kontakta rektor eller kanslist.  

Blanketter för ansökan om plats mm.
 
Läs vidare i våra TillämpningsföreskrifterPDF (pdf, 186.6 kB) för barnomsorg/skolbarnsomsorg.

 
Kommunens fritidshem:
 

Virsbo

Virsboskolans fritidshem, Jägargatan 25                        
Månstenen                                                                    Tfn 0223 - 394 14

Rektor

Stina Pettersson

Tfn 0223 - 394 01

Områdesassistent

Jennifer Ekman

Tfn 0223 - 394 00


Ramnäs

Bäckhammarskolans fritidshem, Åsvägen 10                 
                                                                                   Tfn 0220 - 393 76

Rektor

Stina Pettersson

Tfn 0223 - 394 01

Områdesassistent

Jennifer Ekman

Tfn 0223 - 394 00


Surahammar

Nytorpskolans fritidshem, Nybyggsvägen 13
Lagunen                                                                      Tfn 0220 - 391 67 Medelhavet                                                                  Tfn 0220 - 391 68 
Korallrevet                                                                   Tfn 0220 - 391 69

Starbäcksskolans fritidshem, Starbäcksv 9-11                                                             Superstaren                                                                 Tfn 0220 - 392 19             Staren                                                                         Tfn 0220 - 392 16              Ministaren                                                                    Tfn 0220 - 391 86


Tf Rektor

Lena Holmvin

Tfn 0220 - 391 22

Tf Fritidshems chef

Helen Porsch


Områdesassistent

Malin Palm

Tfn 0220 - 390 72


Malin Palm


, 2020-10-02 10:53

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se