Du läser här:

Grundskola

Grundskola finns i var och en av kommunens tätorter. Man har nationella och lokala styrdokument att hålla sig till. Förutom dessa arbetar skolorna fram lokala mål och visioner.
Detta betyder att organisationen på de olika skolorna skiljer sig åt. På alla skolor där de yngre barnen går, samverkar grundskola, förskoleklass och fritidshem.

 
Länk till Läsårskalendarium

 
Virsbo
Virsboskolan, Jägargatan 25, förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem        
                      Rektor Stina Pettersson
                      Tfn 0223 - 394 01                           
                      Områdesassistent JenniferEkman

Tfn 0223-394 00
 
Ramnäs 
Bäckhammarskolan, Åsvägen 10, förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem
                      Rektor Stina Pettersson
                      Tfn 0223 - 394 01
Områdesassistent Jennifer Ekman
                      Tfn 0223 - 394 00
 
Surahammar
Nytorpsskolan, Nybyggsvägen 13, förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem 
                      Tf Rektor Lena Holmvin
                      Tfn 0220 - 391 22
                      Områdesassistent Malin Palm
                      Tfn 0220 - 390 72
 
Hammarskolan, Västeråsleden 10, årskurs 7-9
                      Tf Rektor Paulina Hiltunen   
                      Tfn 0220 - 392 37
                      Områdesassistent Nina Pettersson       
                      Tfn 0220 - 391 80
 
Tuppkärrsskolan, Skolgatan 34, årskurs 4-6 , fritidsklubb samt samt
                      grundsärskola årskurs 1-10
                      Rektor Lena Johnsson
                      Tfn 0220 - 392 42
                      Områdesassistent Malin Palm
                      Tfn 0220 - 390 72
 
Starbäcksskolan, Starbäcksvägen 8-10, förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem
                      Tf Rektor Lena Holmvin
                      Tfn 0220 - 391 22
                      Områdesassistent Malin Palm     
                      Tfn 0220 - 390 72

Sidan publicerad av: Malin Palm
, 2020-10-02 10:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se