Profiler på Hammarskolan

Hammarskolan har under ett antal år byggt upp ett system med olika profiler som eleverna kan välja att delta i. Deltagandet är frivilligt. Eleverna i årskurserna 6, 7 och 8 informeras och väljer profil inför kommande läsår i slutet på vårterminen. Tiden för eleverna i profilerna är lite olika, men utgår från ämnet Elevens val. För närvarande finns Idrottsprofil och Internationell profil.

Idrottsprofil

Hammarskolan har fyra idrottsprofiler som eleverna kan välja mellan.

* Innebandy

* Ishockey

* Fotboll

* Ridning

Ledarna är personer knutna till respektive förening.

Eleverna deltar vid två tillfällen i veckan i innebandy, ishockey och fotboll. Ridningen arrangeras vid ett tillfälle, men i ett längre pass.

Internationell profil

Från och med läsåret 2013/14 finns en internationell profil på Hammarskolan. En elevgrupp på ungefär 40 elever från årskurserna 7-9 deltar. Skolan har beviljats EU-pengar (20000 euro) för att samarbeta med andra länder inom EU i ett så kallat Comeniusprojekt. Länderna vi samarbetar med ärFrankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Tjeckien och Nederländerna. Projektets namnär ”Different houses- one community”

På elevens val presenterar sig eleverna själva, Surahammar och Västmanland på olika sätt, för att senare göra en jämförelse med de samhällen i partnerländerna som de utländska eleverna kommer ifrån. Slutprodukten blir en gemensam ”by” där det finns inslag från alla länder. Vi arbetar digitalt på en mängd olika sätt för att hålla kontakten med våra partnerländer.

En del elever får möjligheten att resa till projektmöten i de olikaländerna och sedan redovisa detta för sina skolkamrater när de kommer hem.Vi hade också ett projektmöte här i Surahammar i maj 2014. Underprojektmötena bor eleverna hos varandra.

Till vår hjälp har vi en så kallad Comeniusassistent från Bulgarien. Det är en lärarstuderande som gör sin praktik i ett annat EU- land.


Lena Sandström


, 2015-05-21 08:27

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se