Du läser här:

Sjukanmälan

Vi ser helst att sjukanmälan görs på schoolsoft, då det underlättar för all personal. Om Ni av någon anledning inte har tillgång till schoolsoft så går det att anmäla till expeditionen på telefon 0220-39180

Sidan publicerad av: Malin Palm
, 2018-04-30 08:57

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se