Du läser här:

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elever
Sjukanmälan av elev sker genom att ni ringer områdesassistent Gunilla Johansson på tfn 0220-391 80.
Det går bra att lämna ett meddelande.

Förberedelseklassen
Lärarens mobil: 0709-84 06 14

Conny Ström


, 2015-09-15 15:44

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se