Du läser här:

Telefonnummer Starbäcksskolan

Förskoleklass, grundskolan skolår 1-3Tfn 0220 - 392 15 (pers.rum)
Fritidshem SuperstarenTfn 0220 - 392 19
Fritidshem MinistarenTfn 0220 - 391 86
Fritidshemmet StarenTfn 0220 - 392 16
Skolsköterska Helena FröjdTfn 0220 - 393 02
Kurator Ann BäckgrenTfn 0220 - 391 95
  
Sjukanmälan görs för skolbarn och barnen i förskoleklassen på Tfn 0220 - 392 15
Conny Ström


, 2015-09-18 09:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se