Du läser här:

Tuppkärrsskolan

På Tuppkärrsskolan finns grundskola för åk 4-6 och förberedelseskola för nyanlända elever i låg- och mellanstadieålder samt grundsärskola åk 1-9.

Tuppkärrsskolan

Tuppkärrsskolan

 

 

 

Rektor

Lena Johnsson

Tfn 0220 - 392 42

Områdesassistent

Malin Palm

Tfn 0220 - 390 72

 

Besöksadress:
Skolgatan 34
735 32 Surahammar

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-08-08 15:40

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se