Du läser här:

Telefonnummer Tuppkärrsskolan

Telefonnummer

Personalrum

Tfn 0220 - 393 16

Arbetsrum personal årskurs 4-6

Tfn 0220 - 391 94

Skolsköterska Helena Fröjd

Tfn 0220 - 393 02

Kurator Ann Bäckgren

Tfn 0220 - 391 95

 

 

 

 

 

Sjukanmälan som gäller elever i samtliga årskurser på Tuppkärrsskolan görs på
Tfn 0220 - 391 94 till en telefonsvarare som är på dygnet runt.
Du som förälder kan alltså sjukanmäla ditt barn utan att behöva vänta tills någon personal kommer till skolan.  
Axel Kjellin


, 2018-02-13 16:07

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se