Du läser här:

Gymnasieskola

I Surahammars kommun finns ingen gymnasieskola. Kommunen har ett samverkansavtal med Västerås stad som innebär att gymnasieelever från Surahammar har tillgång till Västerås stads utbud av nationella program och introduktionsprogram på samma villkor som elever bosatta i Västerås.

Man kan också välja att genomföra sin gymnasieutbildning på en friskola eller söka till en annan kommuns gymnasieskola.

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort är din hemort, ska du i regel söka bidrag för boendet eller resorna hos din hemkommun. Men om du exempelvis läser på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola kan du i stället söka inackorderingsbidrag hos CSN.

Information om inackorderingsbidrag och resebidragPDF (pdf, 190.4 kB)

Ansökan om inackorderingsbidragPDF (pdf, 197.5 kB)

Upplysningar lämnas av:  

Anja Visti,       tfn 0220 - 390 04
Åsa Josefsson, tfn 0220 - 392 99

Ansökan skickas till: 

Surahammars kommun
Anja Visti/Åsa Josefsson
Box 203   
735 23 SURAHAMMAR                                      

                    


                     


Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-01-20 13:37


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se