Du läser här:

Klagomål & synpunkter

Vår absoluta ambition är att alla elever och föräldrar skall vara nöjda med vår verksamhet och att barn och elever skall trivas, lära och utvecklas.
 
Trots detta kan det uppstå situationer då ni som föräldrar är mindre nöjda med oss och då vill vi gärna veta detta för att få möjlighet att förklara oss eller förändra oss.
 
Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten i förskolan, på fritids eller i skolan så kan du framföra dessa på några olika sätt:
 
Du kan ta kontakt med ditt barns rektor genom telefon eller e-post.
Du kan kontakta chefen för skola omsorg genom telefon eller e-post.
Du kan skriva till Barn- och bildningsnämnden.
 
Telefonnummer, mailadress och postadresser hittar du på kommunens hemsida www.surahammar.selänk till annan webbplats
 
Vi lovar att inom en vecka skall du få veta vilka åtgärder vi gjort eller tänker göra med anledning av dina synpunkter
 
Varje termin analyserar rektorsgruppen alla inkomna klagomål för att se vilka områden som behöver förbättras.
 
Med vänlig hälsning Malin Sigmundsson 
Utbildningschef
Tfn: 0220 - 390 50 
E-post till Malin Sigmundsson

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-03-21 14:09

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se