Du läser här:

Klagomål & synpunkter

Vår absoluta ambition är att alla elever och föräldrar skall vara nöjda med vår verksamhet och att barn och elever skall trivas, lära och utvecklas.
 
Trots detta kan det uppstå situationer då ni som föräldrar är mindre nöjda med oss och då vill vi gärna veta detta för att få möjlighet att förklara oss eller förändra oss.
 
Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten i förskolan, på fritids eller i skolan så kan du framföra dessa via länken nedan:
 
http://www.surahammar.se/ovrigt/lamnadinsynpunkt.4.524fbdf71429b7641b7ea21.htmllänk till annan webbplats
 
Vi lovar att inom en vecka skall du få veta vilka åtgärder vi gjort eller tänker göra med anledning av dina synpunkter
 
Varje termin analyserar rektorsgruppen alla inkomna klagomål för att se vilka områden som behöver förbättras.
 
Med vänlig hälsning Katarina Djukic-Forsman
Tf Utbildningschef
E-post till Katarina Djukic-Forsman

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-06-29 10:58

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se