Du läser här:

KAA - Det kommunala aktivitetsansvaret

Är du mellan 16-20 och inte vet vad du ska göra. Går du inte på gymnasiet eller tänker du hoppa av eller vill byta linje - ta kontakt med oss.

Är din ungdom mellan 16 och 20 år samt inte går i gymnasiet, kan du kontakta oss för råd och stöd.

Vad är det kommunala aktivitetsansvaret?

Skolverket har beslutat att kommunerna skall hålla reda på alla ungdomar mellan 16-20 år som inte går på ett nationellt program i gymnasiet eller gått ut gymnasiet utan examensbevis. Kommunen skall rapportera halvårsvis vilka de är och vilka insatser kommunen erbjudit dem.

Se även Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan du få hjälp med: Vi kan ge dig stöd och hjälp med kontakter, så du får en möjlighet att slutföra dina gymnasiestudier eller hitta annan lämplig sysselsättning.


Kontaktuppgifter:

Kontakta Carina Jansson för mer information, telefon: 0220-390 13


Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2018-12-06 11:03

Surahammars kommun deltar i ESF projektet #jag med

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se