Du läser här:

Kvalitetsredovisning

Uppföljning och utvärdering

Varje år görs en så kallad kvalitetsredovisningdär vi gör en bedömning av hur väl vi lyckats nå fram till våra mål. Kvalitetsredovisningen omfattar alla våra pedagogiska verksamheter.

Sidan publicerad av: Lena Sandström
, 2015-02-16 08:56

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se