Du läser här:

Modersmålsundervisning i finska

Elever som går i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning. När det gäller finska språket kan modersmålsundervisning ges även till barn som inte talar finska hemma varje dag. Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i finska även om det finns endast en elev under förutsättning att man kan finna en lämplig lärare.

Surahammars kommun erbjuder modersmålsundervisning i finska för grundskole-elever i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

Kommunen erbjuder även en möjlighet för elever som går i förskoleklass att delta i modersmålsundervisningen enligt ovan. Där har kommunen valt att erbjuda modersmålsundervisning i större utsträckning än vad Skollagen (2010:800), 9 kapitel föreskriver.

Antalet timmar som modersmålsundervisning erbjuds är 1 lektion/vecka, 45-60 minuter, beroende på kunskapsnivån i finska.

Om du vill få mer information om modersmålsundervisningen på finska i Surahammars kommun kan du kontakta:

Seija Blefors-Edqvist          Tfn: 0220-39210

 
Om du vill veta mer om modersmålsundervisning och flerspråkighet kan du besöka
Skolverkets sida om modersmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2020-01-08 14:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se