Du läser här:

Kommunal vuxenutbildning

Surahammars kommun har samverkansavtal med Västerås stad om den kommunala vuxenutbildningen. Det innebär att alla invånare i Surahammar har tillgång till det utbud som finns i Västerås.

Vid prioritering av vuxenutbildning gäller, att de som har lägst utbildning prioriteras först. Den som är arbetssökande och den som behöver vidareutbildning för att öka möjligheten att få arbete, prioriteras också, liksom den som behöver komplettera för högskolestudier.

Den som önskar träffa en studievägledare för att få råd och vägledning inför studierna kan vända sig till Vuxenutbildningscentrum, VUC, Ingengör Bååths gata 17, 722 12 Västerås. VUC har öppet måndag-torsdag kl. 10:00-15:00. Du kan också boka tid på tel: 021-39 17 45. Telefontider tisdag-torsdag kl. 10:00-12:00.

Det finns också möjlighet att chatta länk till annan webbplatsmed studie- och yrkesvägledare på tisdagar kl. 17:00-21:00  

Mer uppgifter om VUC hittar du på  www.vasteras.se/vuclänk till annan webbplats

Ansökningsblanketter ska hämtas från vuxenutbildningscenterslänk till annan webbplats hemsida. Fullständig ansökan samt bilagor såsom slutbetyg eller samlade betygsdokument m. m. lämnas till enhetschef Farzaneh Abotaleb på Individ-och familjeomsorgen. Tänk på att handläggningstiden hos Individ- och familjeomsorgen är upp till två veckor så lämna din ansökan i god tid!

Behörighetsbedömning görs i enlighet med vuxenutbildningsförordningen. Enhetschef för vuxenutbildningen beslutar om elev får sin ansökan beviljad utifrån underlag såsom ansökan, betyg, samlat betygsdokument och personlig brev.


 

Mail

 Telefon

Enheteschef:

Farzaneh Abotaleb

0220-390 35

 

Ansvarig enhetschef nås via besök eller telefon under mottagningstid måndag-fredag klockan 8:00-9:30.

Besöksadress: Individ-och familjeomsorgen
                      Köpmangatan 15, Surahammar

Postadress:     Individ-och familjeomsorgen                                            
                      Box 203                       
                      735 23 Surahammar  

Elin Bergerin


, 2018-02-21 13:12

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se