Du läser här:

Bredband i Surahammars kommun

År 2004 tecknade Surahammars kommun ett avtal med Skanovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  om att etablera ett bredbandsnät för företag och hushåll i kommunen. Nätet blev färdigt samma år och ca 98% av kommunens invånare kan i dag nyttja det.

För att kunna beställa en bredbandstjänst behövs ett fast telefonabonnemang, en dator med nätverkskort och ett ADSL-modem (ingår vanligen i tjänsten). Tjänsten beställs från någon av Skanovas ADSL leverantörer.

Kontaktperson vid Surahammars kommun:
Lasse Väänänen
Tfn 0220 - 390 31

Täckningskarta

Bredbandsprojektet finansieras delvis med stöd från EU:s strukturfonder mål 2 Norra.


Samverkansprojekt för bredbandstillgänglighet på landsbygden

De två samverkansprojekten ”Digital Agenda Västra Mälardalen” och ”Tillgänglighet till Hållbar IT” syftar till att säkerställa tillgången till funktionell och robust bredband, att orter sammanbinds och den geografiska utbredningen av bredband ökar.

Projektet skapar förutsättningar för att bygga ut bredbandstillgängligheten på landsbygden i regionen med inriktning mot hållbar IT.  Surahammars kommun deltar i båda projekten.

Läs mer om projekten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet finansieras delvis av


Logotype för  EUs regionala utvecklingsfonder
Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-08-31 16:22

Läs mer här:

Frågor & Svar

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se