Du läser här:

Frågor och svar

Fråga: Vad är bredband?
Svar: Det finns egentligen ingen entydig definition på vad bredband är. I folkmun innebär definitionen av bredband att man är permanent uppkopplad till Internet med väsentligt högre hastighet än vanligt modem. Skillnaden mot att använda ett vanligt telefonmodem är alltså dels att man inte behöver ringa upp för att bli ansluten till Internet och dels att det går betydligt fortare att hämta hem information (t.ex. websidor) än med ett vanligt modem. Det finns ett antal olika åsikter om vilken överföringskapacitet en förbindelse skall ha för att få kallas bredband och många menar att uppkopplingen skall vara på minst 2 Mbit/s, i bägge riktningarna. I Sverige säljs dock tjänster med kapaciteter från 256 kbit/s som bredband.

Fråga: Vad behöver jag för att ansluta mig till bredbandsnätet?
Svar: För att ansluta dig till bredbandsnätet med en ADSL-tjänst behöver du följande: En dator med nätverkskort, ett ADSL-modem samt ett ADSL-abonnemang.

Fråga: Hur mycket kostar det?
Svar: Då priser kan variera över tiden bör kontakt tas med någon/några av Skanovas ADSL-leverantörer för att få en korrekt prisbild.

Fråga: Kan jag få bredband om jag delar telefonledning
Svar: Vissa telefonabonnemang bygger på s k bärfrekvens, d v s flera abonnemang delar på samma ledning. För att kunna använda ADSL måste bärfrekvensen byggas bort. Om du har ett abonnemang med bärfrekvens kan du ändå beställa ADSL. Efter beställning görs en utredning som inom 14 dagar ger besked om det är möjligt att bygga bort bärfrekvensen. Bärfrekvens byggs då bort inom 90 dagar från beställningen, varefter det är möjligt att använda ADSL.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-08-31 16:23

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se