Byggklara tomter i Virsbo

I natursköna Virsbo finner man lugn och ro. Virsbo ligger vackert beläget vi Kolbäcksåns vattensystem. Se flygbildenöppnas i nytt fönster över Virsbo!

Nedanstående karta visar var de byggklara tomterna finns i Virsbo.

7. Persbovägen
8. Storgårdsvägen
9. Jägargatan

Karta över Virsbo
Gunilla Falk


, 2016-08-31 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se