Du läser här:

"Jag får vardagen att fungera för människor"


Carin Bouvin är utbildad sjukgymnast och har jobbat i Surahammars kommun sedan 1985.

Jag har arbetat som sjukgymnast i 38 år. Utbildningen är numera 3 år och titeln leg. sjukgymnast har ändrats till fysioterapeut.

Vad gör du på jobbet?
Mitt jobb handlar om vardagsrehabilitering, specifik rehabilitering och kontakt med anhöriga. Detta innebär mycket konsultationer, bedömningar och träningar. Här ingår också hjälpmedelsutprovningar och instruktioner till patienter. Jag jobbar mot eget boende, korttidsboende, växelvård, hemrehabilitering och hemsjukvård. Personer som jag träffar bor kvar i sitt eget boende helt eller delvis. En arbetsdag är inte den andra lik.

Jag håller även i personalutbildningar inom förflyttningsteknik. Vi i rehabteamet har hållit i utbildningar för rehab- och strokeombud då mycket av vårt arbete sker genom personal på avdelningar och inom hemtjänsten.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är att få arbeta med människor, att få vara med och se framsteg och att kunna stötta och hjälpa. Det ger en stor tillfredsställelse att vara delaktig när personer hittar sina förmågor och kämpar mot egna uppsatta mål.

Finns det någon föreställning som folk i allmänhet har om ditt jobb?
Ja, att sjukgymnaster bara arbetar med sina händer och i huvudsak masserar bort krämpor.

Vad ska du göra nu när intervjun är slut?
Jag har träningstillfällen i gymnastiksalen med personer som kommer från sina hem.


Karin Silfver
0220-


, 2016-05-30 08:03

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se