Du läser här:

Feriearbete för skolungdomar födda 2001

Vi erbjuder feriearbete till dig som är född 2001 och folkbokförd i Surahammars kommun. Länken till ansökan för feriearbete är öppen mellan den 1 februari – 18 mars 2018.

Genom våra feriearbetsplatser erbjuder vi dig ett roligt feriearbete där du får möjlighet att arbeta med erfarna medarbetare och vi hoppas att du får en bra inblick i arbetslivet. Som arbetsgivare vill vi visa vår breda verksamhet och kanske väljer du att så småningom arbeta inom den kommunala verksamheten. Vi har Sveriges viktigaste jobb och vi gör skillnad!

Kommunens ambition är att kunna erbjuda alla sökande ett feriearbete.

Här skickar du in din ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (öppen 1 februari - 18 mars)

Viktiga datum

1 februari – 18 mars
Ansökningsperiod för feriearbete 2018.

27 mars
Erbjudande skickas ut (via e-post). De som inte får ett erbjudande hamnar på reservlista.

15 april
Sista svarsdatum för erbjudande som skickades ut 1 april.
De som tackar Nej eller inte svarar i tid mister sin plats och platsen kommer då att erbjudas till någon annan som står på reservlistan. De som får erbjudande i detta skede har 1 vecka på sig att svara.

Tackar du Ja till erbjudet feriearbete ska du kontakta din feriearbetsplats för att bl.a. komma överens om vilka veckor du ska arbeta.

Här finns viktig information till dig som erbjuds feriearbete.

Vid frågor kontakta:

Susanna Ström, Lönekontoret
0220-390 37
susanna.strom@surahammar.se

 

Axel Kjellin


, 2018-08-14 16:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se