Du läser här:

Information till dig som erbjuds feriearbete


Om du blir erbjuden feriearbete är det mycket viktigt att du läser igenom all information på den här sidan och skickar in de handlingar vi ber om.

Besked om feriearbete
Besked om du erbjuds feriearbete eller inte skickas till din angivna e-postadress senast den 27 mars. Om du inte erbjuds feriearbete hamnar du på en reservlista.

Senast den 15 april ska du svara om du tackar Ja eller Nej till erbjuden feriearbetsplats. De som tackar Nej eller inte svarar i tid mister sin plats och platsen kommer då att erbjudas till någon annan som står på reservlistan. De som får erbjudande i detta skede har 1 vecka på sig att svara.

Du som erbjuds feriearbete får i beskedet information om din feriearbetsplats samt namn och telefonnummer till din kontaktperson.

Beställ utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister
Om du erbjuds feriearbete inom förskoleverksamhet eller skola och tackar ja till platsen ska du snarast beställa ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister på blanketten "Begäran om utdrag från belastningsregistret"PDF (pdf, 1.5 MB) 

Rikspolisstyrelsens handläggningstid är ca 2 veckor, därför är det viktigt att du ansöker om utdraget omgående.

När du fått utdraget från polisen ska du skicka in originalet senast den 29 april till:

Surahammars kommun
Feriearbete
Box 203
735 23 Surahammar

Du kan även lämna handlingarna i kommunens brevlåda utanför huvudentrén eller lämna ditt kuvert direkt i receptionen under kommunhusets öppettider. Om inte belastningsutdraget skickas in kan vi inte skriva något anställningsavtal.

Anställningsavtal, sekretessförbindelse och anhöriguppgifter
Tackar du ja till feriearbete kommer du första dagen på din feriearbetsplats få skriva på ett anställningsavtal och sekretessförbindelse. Du ska även lämna kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) till en närmast anhörig.

Bra att veta!

Din lön
Lönen är 70 kr/timme. Du får lön för de timmar du arbetar, semesterersättning är inräknad i lönen.

Tjänstgöringsrapporten får du på feriearbetsplatsen. När du har fyllt i din arbetstid ska tjänstgöringsrapporten attesteras av din handledare innan den skickas till lönekontoret. Om inte tjänstgöringsrapporten kommit in till lönekontoret kan inte någon lön betalas ut.

Lönen utbetalas via ditt bankkonto runt den 27:e i månaden. För att du som är under 18 år ska få lön utbetald till ditt bankkonto måste kontot anmälas till kontoregistret. Kontakta din bank angående det. Saknar du ett bankkonto kommer lönen att utbetalas på en utbetalningsavi. För att lösa in utbetalningsavin tas en avgift ut av inlösningsstället och du måste även ha giltig legitimation.

Skatt
Tjänar du mindre än 19 247 kr under 2018 och inte vill att det ska dras skatt på din lön ska du skicka in ett intyg till lönekontoret. Du kan skicka intyget tillsammans med din tjänstgöringsrapport. Glöm inte att skriva under intyget.

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdragPDF (pdf, 97.6 kB)

Anställningstid
Din ferieanställning löper över två veckor under perioden juni – augusti.

Arbetstid
Du arbetar 6 timmar per dag måndag – fredag, totalt 30 timmar/vecka. Lunchrast ska tas ut med minst 30 minuter.

Försäkring
Du omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Arbetsmiljöregler
För barn och ungdomar finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. Läs gärna Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta”.PDF (pdf, 978.4 kB)

Tobaksfri arbetstid
Surahammars kommun har tobaksfri arbetstid.

Kontakta din feriearbetsplats
Det är viktigt att du kontaktar din feriearbetsplats i god tid innan du ska börja ditt feriearbete. Fråga vilka veckor du ska jobba och vilka tider. Vad du ska göra, om du ska ha mat och oömma kläder med dig. Var du ska möta upp första arbetsdagen och så vidare.

Frånvaro
Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan arbeta ska du ringa din feriearbetsplats och meddela detta. Du får ingen lön för dagar med frånvaro.

Intyg
När du slutfört ditt feriearbete skickar vi hem ett intyg till dig. Detta är inget betyg men väl ett värdepapper.

Kommunkursen
Innan du börjar ditt feriearbete kan du gå Kommunkursen som är en webbkurs där du får reda på hur en kommun fungerar och hur du lyckas med ditt feriearbete. Du kommer också få lära dig mer om några av Sveriges viktigaste jobb. Efter kursen får du ett intyg som du behåller själv. Starta kommunkursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lycka till med ditt feriearbete!Sidan publicerad av: Susanna Ström
, 2018-03-29 12:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se