Du läser här:

"Jag vårdar människor i hemmet"

Heidi Josefsson har många års erfarenhet som sjuksköterska/distriktssköterska både inom offentlig sektor och privat sektor. Heidi arbetar sedan 2012 som distriktssköterska inom hemsjukvården i Surahammars kommun.

Vad gör du på jobbet?
Som distriktssköterska ansvarar jag för hemsjukvården i Surahammars tätort. Arbetet innebär att vården bedrivs i patientens hem. Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom att dela mediciner, lägga om sår, ge injektioner, provtagning m.m. Att medverka vid vårdplaneringar är en betydande del av arbetet, både med slutenvården samt med primärvårdens läkare. Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal är en arbetsuppgift som även innebär en utbildande del. Journalföring är också en del av mitt arbete.

I mitt arbete är samarbete med omvårdnadspersonalen inom hemtjänsten viktig och vi träffas varje morgon. Jag har även kontakt med anhöriga till mina patienter. Samarbete med vårdcentralens och slutenvårdens läkare, biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut och områdeschefer ingår också i det dagliga arbetet.

Är det mycket beslutsfattande i ditt jobb?
Ja det är det och det känns stimulerande. Ett viktigt beslut att fatta är om patienten uppfyller kraven för hemsjukvård. Det finns kriterier som ska uppfyllas. Det är viktigt att det blir rätt bedömning så att hemsjukvård ges till rätt patienter.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är ett fritt jobb där jag till stor del kan lägga upp min arbetsdag själv och prioritera utifrån patienternas behov. Det är även roligt att se nöjda patienter, det är dem jag jobbar för.

Hur ser du på arbetsmarknaden för sjuksköterskor?
Den är god då det är brist på sjuksköterskor.

Vad ska du göra nu när intervjun är slut?
Jag ska rapportera till den kollega som ska jobba kväll.

Sidan publicerad av: Karin Silfver
, 2016-05-30 08:04

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se