Du läser här:

"Jag stöttar anhöriga"

Lena Löfgren har en bakgrund som undersköterska och har jobbat många år i Surahammars kommun. För 15 år sedan startades projektet Anhörig 300 som Lena blev intresserad av.

Projektet innebar att inventera vad som behövs för anhöriga och jag tyckte det lät spännande. Det var ett litet projekt till en början och idag jobbar jag heltid som anhörigkonsulent.

Vad gör en anhörigkonsulent?
Jag stöttar anhöriga som vårdar sina närstående både i hemmet och på boende. Det kan vara anhöriga som har ett utvecklingsstört barn, en bror som är missbrukare, eller en pappa som har psykiska besvär eller en granne eller en vän som man ofta hjälper. Det jag gör mest är att ha enskilda samtal med den anhöriga där jag ger rådgivning, information och tips och idéer. Jag leder även olika grupper och träffar, vi har anhörigträffar där anhöriga träffar andra anhöriga i likande situationer och vi bjuder in olika gäster till träffarna som berättar om aktuella saker. Vi har också diskussionsgrupper och då är det samma grupp som träffas jämt och dessa är mer specifika och man går lite djupare i diskussionerna. Ibland gör vi studiebesök på hjälpmedelscentrum eller liknande. I mitt jobb är det mycket samtal så jag har utbildat mig inom samtalsteknik.

I Västmanland finns ett nätverk för anhörigkonsulenter och vi jobbar mycket tillsammans. Jag har även kontakter med kommunens sjukgymnaster och demenssköterskan som kommer till träffarna ibland. Samarbetet med kommunens chefer inom äldre och funktionshindrade är viktigt och just nu utbildar jag dem i anhörigstöd. Vi samarbetar också med Folkets hus där vi har avlastning för anhöriga där vi har anhörigstödjare som hjälper till och hittar på aktiviteter med besökarna.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är att jag ser att det gör sådan nytta när anhöriga får rätt stöd och att de därmed klarar vardagen bättre. Jag känner mig uppskattad nästan jämt och det är mycket glädje tillbaka.

Finns det någon föreställning som folk i allmänhet har om ditt jobb?
Det skulle vara att det bara är äldre människor som kommer hit, men så är det inte. Den yngsta anhöriga är 18 år.

Vad ska du göra nu när intervjun är slut?
Jag ska ha ett samtal med en anhörig.

Karin Silfver
0220-


, 2016-05-30 08:04

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se