Du läser här:

"Med teknik underlättas vardagen"


Det var när Virpi Sieppi jobbade som lokalvårdare på en förskola och kom i kontakt med handikappade barn som tankarna om att arbeta som arbetsterapeut tog form.

Jag utbildade mig i tre år och idag arbetar jag mot äldre människor i Surahammars kommun.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
En arbetsdag varierar från dag till dag. Det är bedömningar av patientens funktions- och aktivitetsförmågor, hjälpmedels-utprovningar och administrativa uppgifter. Det görs alltid en utredning inför utskrivning av hjälpmedel och inför bostadsanpassnings ärenden. Hjälpmedel kan vara exempelvis rullstol, toalettförhöjning, duschpall, tillverka/justera handskenor, dag och natt klocka när minnet sviktar, husgeråd med mera. Jag informerar också om vad man får köpa själv och vart man kan köpa det.

I mitt jobb samarbetar jag med hjälpmedelskonsulenter, handläggare för bostadsanpassning, biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare, syn och hörselinstruktör, rehabassistent, omvårdnads-/hemtjänstpersonal och i vissa fall även med försäkringskassan för att kunna hjälpa våra äldre på bästa sätt.

Vad är det bästa med mitt jobb?
Variationen där ingen dag är den andra lik. Sen att se framstegen och möjlighet till utveckling för den äldre med min insats.

När känner du dig mest uppskattad på jobbet?
De är när personen själv får en aha-upplevelse, oj vad hände – jag klarade det här. Det är den bästa belöning man kan få, dela just det ögonblicket med dem. Att personen berättar igår klarade jag av att utföra det här som jag inte klarat tidigare.

Finns det någon föreställning som folk i allmänhet har om ditt jobb?
Vi har kopplats ihop med ”pysseltanter” då vi ibland använder olika teknikaktiviteter i träningssyfte som trycka dukar, väva, sy i läder och jobba med trä. Det finns ett syfte bakom dessa aktiviteter, att träna olika funktioner och få tillbaka förmågor för att klara sin vardag på ett bättre sätt.

Vad ska du göra är intervjun är slut?
Jag ska på ett hembesök och justera en sittdyna.

Karin Silfver
0220-


, 2016-05-30 08:05

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se